Nieruchomości

Inwestycje Sektora Publicznego 01.04.2013

Służebność przesyłu – między własnością a interesem społecznym

Służebność przesyłu funkcjonuje w obrocie prawnym obok służebności gruntowej oraz służebności osobistej i należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Od służebności gruntowej odróżnia ją przede wszystkim brak nieruchomości władnącej, z kolei od służebności osobistej – potrzeba ustanowienia jej na rzecz przedsiębiorcy, a nie osoby fizycznej - Małgorzata Gieniec-Mordak, radca prawny GWW Tax.

radca prawny

Rzeczpospolita 09.10.2012

Przedsiębiorca budowlany musi zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne

Ryzyko gospodarczych turbulencji najczęściej boleśnie dotyka najsłabszych uczestników gry rynkowej. W sektorze budowlanym będą to podwykonawcy robót budowlanych. Aktualna sytuacja na tym rynku, w szczególności zaś zagrożenie brakiem wypłacalności wielu uczestników procesu inwestycyjnego, rodzi pytanie o sposoby zabezpieczenia się przed „najgorszym". Jakie one są wskazuje Jacek Olma, radca prawny GWW Legal.

Inwestycje Sektora Publicznego 01.08.2012

Prawo sąsiedzkie

Mianem prawa sąsiedzkiego określa się zespół przepisów normujących wykonywanie prawa własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Celem tej regulacji jest zminimalizowanie ewentualnych konfliktów mogących powstać między właścicielami sąsiednich nieruchomości – pisze Małgorzata Gieniec-Mordak, radca prawny GWW Legal.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 23.07.2012

Przy wywłaszczeniu grozi czasem podwójny VAT

Zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i tzw. specustawa drogowa pozwalają na wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonej pod planowaną inwestycję celu publicznego. Co do zasady za przejmowaną działkę osobie wywłaszczanej przysługuje odszkodowanie w formie pieniężnej. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego może jednak zaproponować nieruchomość zamienną - wyjaśnia Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny GWW Legal.

aplikant radcowski

Dziennik Gazeta Prawna 03.07.2012

Pełnomocnik osoby mieszkającej za granicą może sprzedać nieruchomość w Polsce

Polski akt notarialny jest jedyną dopuszczalną formą sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Polski, a polski notariusz jest uprawniony do dokonywania czynności notarialnych jedynie na terytorium kraju. Teoretycznie taki akt notarialny mógłby być także sporządzony przez polskiego konsula, a więc przyjazd do Polski nie byłby wówczas konieczny. [...] Jest jednak inne rozwiązanie. Otóż można dokonać sprzedaży domu przez pełnomocnika, który w imieniu właściciela dokona tej czynności przed notariuszem w Polsce – komentarz Tomasza Trycha, aplikanta radcowskiego GWW Legal.